© 2019 Copyright / Database-right SPORTWAY AB

Allmänna Villkor

Allmänt

Genom att nyttja Webbplatsen bekräftar du att du accepterar följande villkor för användningen av innehållet på Webbplatsen.

Din information

Du förbinder dig att inte använda falska personuppgifter eller att skapa ett konto för någon annan än dig själv utan att du har den personens tillstånd. Du måste välja ett alias, loginnamn och lösenord vid registrering. Du ansvarar för alla aktiviteter på ditt konto. Du har inte rätt att överlåta ditt konto och du ansvarar för att ingen annan än du själv får tillgång till ditt lösenord och att ingen annan använder ditt konto.

Rättigheter till publicerat material

Sportway förbehåller sig ensam äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till all information på Webbplatsen inklusive alla bilder, texter eller annat material. Denna ensamrätt är full, oinskränkt och oåterkallelig. Sportway har bland annat, men inte endast, rätt att ändra, kopiera, visa upp och distribuera allt som publiceras på Webbplatsen, inbegripet för kommersiella ändamål. Sportway har också rätt att överlåta alla immateriella rättigheter till det som har publicerats på Webbplatsen till tredje man. Sådan överlåtelse får också ske i samband med överlåtelse av Sportway, Webbplatsen eller del därav. Användare av Webbplatsen får enbart publicera material som de själva har upphovsrätt till eller som de annars äger rätt att fritt förfoga över och garanterar genom publiceringen att så är fallet. Användare medger att det material som publiceras på Webbplatsen får lagras, spridas och publiceras. Webbplasen kan innehålla länkar till andra internetsidor som inte kontrolleras av Sportway. All användning av sådana länkar sker på användarens risk. Sportway tar inget ansvar för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till sådana internetsidor.

Användande av personuppgifter

Genom att nyttja Webbplatsen bekräftar du att du accepterar att Sportway behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter som Sportway har rätt att behandla inkluderar, men är inte begränsade till, ditt namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, telefonnummer och ip-adress. Om du länkar ditt konto eller innehåll från Webbplatsen till dina personliga konton hos sociala nätverk, såsom Twitter eller Facebook, eller använder andra webbplatser från tredje man i samband med ditt konto kan Sportway samla information som hänför sig till din användning av sådana tredje mäns webbplatser. 

Cookies

Webbplatsen använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information om ditt användande av Webbplatsen. Sportway använder cookies för att förbättra och individualisera din upplevelse av Webbplatsen och för att skicka ut nyheter, erbjudande och reklam till din e-postadress och för att Sportway ska kunna ändra innehållet och marknadsföringen på Webbplatsen för dig. Sportway kan även använda informationen för att föra statistik över antalet besökare på Webbplatsen, och på de olika delarna av Webbplatsen. Denna information förbehåller sig Sportway rätten att överlåta eller dela med sig av till andra företag. Sportway använder också cookies för att spara ditt ID när du ska logga in på Webbplatsen. Du kan blockera cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare. Detta medför dock att du inte kan registrera dig eller logga in på Webbplatsen. Du kan också ta bort cookies från din hårddisk.

Ansvarsbegränsning

Sportway lämnar ingen garanti eller annan utfästelse om tjänsterna eller om uppgifternas innehåll eller beskaffenhet  på Webbplatsen. Sportway ansvarar inte för någon förlust eller skada som uppkommer på grund av det som någon användare av Webbplatsen har publicerat. Användare av Webbplatsen har inte rätt att gentemot Sportway göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av användning av Webbplatsen eller fel eller påstått fel i uppgifterna på Webbplatsen. 

Kundtjänst

 

Sportway gör sittyttersta för att leverera sina tjänster till dig. Vid eventuella upplevda någratekniska fel, frågor om tjänsten eller på annat sätt få hjälp, kan du kontaktaSportways kundservice kundtjanst@sportway.se telefon +46 (8)-400 20 855.

Avtalstid

Dessa användarvillkor gäller från det att du använder eller registrerar dig på Webbplatsen. Du har när som helst rätt att avregistrera dig från Webbplatsen. Detta gör du genom att kontakta Sportway via e-post. Sportway förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta din registrering när som helst. 

Överlåtelse

Sportway har rätt att, utan att meddela användarna, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till tredje man.. Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till tredje man utan Sportways skriftliga medgivande. 

Ändringar av användarvillkoren

Sportway har rätt att ensidigt ändra dessa användarvillkor utan att meddela dig. Du rekommenderas att regelbundet kontrollera aktuella användarvillkor för att du ska uppmärksamma eventuella förändringar.

Tillämplig lag och tvistelösning

Webbplatsen och dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av Webbplatsen och dessa användarvillkor ska prövas av svensk allmän domstol.

  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • Instagram Icon